Banner image

Techmaps voert inspecties uit met drones en vliegtuigen

Vanuit drones en vliegtuigen kunnen we efficiƫnt data inwinnen tot centimeter nauwkeurigheid. Deze data verwerken we tot technische kaarten en leveren we aan in elk gewenst CAD, BIM of GIS bestand. Zo kunnen stakeholders de data naadloos implementeren in hun werkproces.

 Plant inspectie image
Plant inspectie

Met verschillende sensoren kunnen we vegetatie inspecteren en classificeren. We werken aan kunstmatige intelligentie om deze classificatie automatisch te laten plaatsvinden. 

 LIDAR image
LIDAR

Met LIDAR laser scanners kunnen we grote gebieden karteren. We classificeren daarbij verschillende lagen zoals: topografie, bebouwing, water en vegetatie. De data kunnen daarmee op verschillende manieren worden omgezet naar bijvoorbeeld hoogtekaarten of dwarsdoorsnedes.

 DEM/DTM/DSM image
DEM/DTM/DSM

Hoogtekaarten waarmee hoogtes van de topografie / vegetatie / bebouwing kunnen worden afgelezen in 2D of 3D.

 Orthofoto's image
Orthofoto's

In een orthofoto worden objecten loodrecht weergegeven zonder vertekening. Door luchtfoto's om te zetten naar een 3D puntenwolk kunnen deze geometrisch worden gecorrigeerd en samengevoegd worden tot een hoge resolutie 2D orthofoto.

 Hoogtelijnen image
Hoogtelijnen

Hiermee kunnen hoogtes gemakkelijk worden afgelezen. Voor extra inzicht kan er een orthofoto onder worden geplaatst.

 Volumeberekeningen image
Volumeberekeningen

Aan de hand van onze puntenwolken en 3D kaarten kunnen we volumen berekenen. De berekeningen worden geleverd in de vorm van een meetrapport.

  • Holland Zuid
  • Slem
  • Gastvrije Randmeren
  • Province Noord-Holland
  • NS
  • Attero
  • DS Landschapsarchitecten
  • Kennemer Wonen
  • Gemeente Voorst

Start een project met Techmaps

Wij maken graag een prijsopgave
+31 20 2443 628 info@techmaps.nl 

Blijf op de hoogte Social icon Social icon